eraelu puutumatuse normid fritz-kulturgüter gmbh

Teave andmete puutumatuse kohta

Järgnevalt sooviksime teavitada teid isikuandmete töötlemisest seoses meie võrgulehistuga (www.fritz-kola.ee).

Vastutav töötleja

fritz-kulturgüter GmbH
Spaldingstrasse 64-68
20097 Hamburg
Tel: +49 (0)40 / 219071690

Tegevdirektorid: Mirco Wolf Wiegert ja Winfried Rübesam

Andmekaitseametnik

Tobias Mauß

Mauß Datenschutz GmbH

https://datenschutzbeauftragter-hamburg.de/

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

Telefoninumber: 040 / 999 99 52-0

E-posti aadress: datenschutz@datenschutzbeauftragter-hamburg.de

A. Üldine teave andmetöötluse kohta

Meie jaoks on oluline teie isikuandmete kaitse nende töötlemisel meie võrgulehistu www.fritz-kola.ee külastamise tulemusena. Järgnevalt soovime teid teavitada teie andmete päringust, elektroonilisest salvestamisest ja töötlemisest.

1. Isikuadmed

Vastavalt GDPRi artikkel 4 lõikele 1 on isikuandmed igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on see, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige viidates sellisele tähisele nagu nimi, ID-number, asukohaandmed, võrgutuvastaja või selle füüsilise isiku üks või mitu eriomast füüsikalist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tegurit.

Vastavalt sellele on isikuandmed teie kohta käiv teave. See hõlmab näiteks sellist teavet nagu teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, samuti teie asukoht, IP-aadress või pangakonto andmed. Meie kodulehe/võrgulehistu kasutamiseks pole vaja isikuandmeid avalikustada. Siiski võime teatud juhtudel nõuda teie nime ja aadressi ning muud teavet teie ja meie või kasutavate osaliste vahelise lepingu või esialgse kokkuleppe sõlmimiseks, et saaksime pakkuda nõutud teenuseid.

2. Isikuandmete töötlemine

Töötleme üksnes oma kasutajate isikuandmeid, kui see on vajalik toimiva võrgulehistu ning meie sisu ja teenuste pakkumiseks. Teie isikuandmeid töödeldakse korrapäraselt alles peale seda, kui olete andnud oma nõusoleku kasutajana.

Seda ei kohaldata, välja arvatud erandjuhul, kui andmete säilitamine ja töötlemine on seadusega ette nähtud, kui see on vajalik tehnilistel põhjustel või tegevuslikel põhjustel (nt lepingutingimuste täitmine, IP-aadress). Muud juhud on loetletud allpool vastavate säilitusmenetluste kirjeldustes.

3. Isikuandmete edastamine kolmandatele osalistele ja vastuvõtjatele

Teie isikuandmeid ei edastata teistele vastuvõtjatele ega kolmandatele osalistele ilma teie eelneva nõusolekuta.

FRITZ-KOLA ei edasta teie andmeid kolmandatele osalistele, välja arvatud juhul, kui FRITZ-KOLA-l on seaduslik kohustus andmeid avaldada.

Isikuandmeid kogutakse ja edastatakse ainult neile riigiasutustele ja avalik-õiguslikele asutustele, kel on õigus saada andmeid asjakohaste seaduste alusel, või niivõrd, kuivõrd me oleme kohustatud seda kohtuotsusega tegema.

FRITZ-KOLA ei edasta teie andmeid eraõiguslikele kolmandatele osalistele, välja arvatud juhul, kui nad on välised teenusepakkujad, kes pakuvad teenuseid FRITZ-KOLA nimel. Kohustame oma töötajaid ja teenusepakkujaid olema usalduslikud ja kaitsma meile edastatavaid isikuandmeid ja ettevõtte andmeid.

Mõnel juhul kasutame kolmanda osalise laiendusi. Sellistel juhtudel võib isikuandmeid saata või edastada automaatselt. Isikuandmete töötlemise laad, ulatus, eesmärk ja kestus võivad igal üksikjuhtumil erineda. Seetõttu kontrollime igal üksikul juhul täpselt, milliseid kolmandate osaliste teenuseid oma võrgulehistul kasutame ja kas see hõlmab isikuandmete edastamist. Ühendame selle andmetöötluse eraelu puutumatuse normidega vastavalt nõuetele.

Meiepoolne isikuandmete edastamine kolmandatele osalistele toimub meie poolt eraldi loetletud juhtudel.

4. Automaatne tehniliste andmete kogumine (serveri logifailid)

Iga kord, kui meie võrgulehistule pöördutakse, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja teavet pöörduva arvutiga seotud arvutisüsteemist. Meie võrguserver kirjutab vaikimisi tõrke- ja juurdepääsulogisid.

Andmed salvestatakse ka meie süsteemi logifailidesse. Neid andmeid ei salvestata koos teiste kasutajate isikuandmetega.

Organisatsioonilistel ja tehnilistel põhjustel salvestatakse järgmisi andmeid:

Andmete ja logifailide ajutise säilitamise õiguslik alus on meie seaduslik huvi vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f.

IP-aadressi (ajutine) süsteemi poolne säilitamine on vajalik võrgulehistu tarnimise võimaldamiseks kasutaja arvutisse. Selleks peab kasutaja IP-aadressi säilitama kogu seansi ajal või kauem.

Hindame neid tehnilisi andmeid oma kohaloleku optimeerimiseks internetis ja oma võrgulehistu veelgi külgetõmbavamaks muutmiseks. Andmed kustutatakse niipea, kui see pole enam vajalik nende kogumise eesmärgi jaoks.

Need tehnilised andmed kustutatakse automaatselt peale 14 päeva möödumist. Andmete kogumine võrgulehistu võimaldamiseks ja andmete säilitamine logifailides on oluline võrgulehistu toimimiseks. Seetõttu pole kasutajal võimalust esitada sellele vastuväiteid.

5. IP-aadresside töötlemine

Töötleme oma võrgulehistu külastajate IP-aadresse järgmistel juhtudel.

IP-aadressid on ainulaadsed numbrilised aadressid, mida teie arvuti kasutab andmete saamiseks või saatmiseks internetis. Üldjuhul me ei tea, kes peitub vastava IP-aadressi taga ja ei saa tavajuhul määrata andmeid isikule, kelle nimelt tuvastada suudame.

Erand. Esitate vabatahtlikult võrgulehistu kasutamise ajal e-posti aadressi või muid andmeid, mis võimaldab meil teid tuvastada. Peale selle saab meil olla võimalik teid tuvastada, kui võtame teie vastu õiguslikke meetmeid (näiteks oma võrgulehistu vastu suunatud rünnakute korral) ja saame teie isiku teada uurimise ajal. Seega ei pea te üldjuhul muretsema selle pärast, et suudaksime määrata järgmisi andmeid isikule, kelle saab nimelt tuvastada.

6. Sihtotstarve

FRITZ-KOLA töötleb teie poolt internetis edastatud isikuandmeid allpool jaos B sätestatud eesmärkidel üksnes iga juhtumi puhul eraldi määratud õigusliku aluse raames.

B. Isikuandmete töötlemine ettevõtte poolt

Fritz-kulturgüter GmbH

Võrgulehistu tingimused

Võrgulehistu www.fritz-kola.ee pakkumine kõigile kasutajaile ja külastajaile

1. Teie IP-aadressi töötlemine võrguserveri poolt

Tehnilistel põhjustel võib interneti-teenuseid kasutada üksnes teie avaldatud IP-aadressiga. Seda töötlevad võrguserverid, mis neid võrgulehistuid pakuvad. Meie võrgulehtede pakkumiseks vajalik töötlemine ei toimu nimetult.

2. Krüptitud edastamine

Andmed, mida sisestate meie võrgulehistu avalikul alal, pole meile edastades krüptitud. Krüptimata andmete edastamisel ei saa välistada, et kolmandad osalised saavad neid andmeid lugeda. Palun pidage seda meeles ja ärge saatke meile tundlikku või usalduslikku teavet meie võrgulehistu avalikul alal.

3. Küpsiste kasutamine

Meie võrgulehistu külastamisel saadetakse meile automaatselt mitmesugust teavet.

Võrgulehistu FRITZ-KOLA kasutab küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse internetilehitsejasse või või mille internetilehitseja salvestab kasutaja arvutisüsteemi. Kui kasutaja külastab võrgulehistut, võib kasutaja lõppseadmesse salvestada küpsise.

Pärast oma lehitseja sulgemist kustutatakse mõned meie poolt kasutatavad küpsised (nn seansiküpsised). Me ei kasuta püsiküpsiseid. Kasutame järgmisi küpsiseid:

Iga kord, kui külastate meie võrgulehistut, teavitame teid küpsiste kasutamisest ning saate igal juhul otsustada oma nõusolekut andes.

Meie võrgulehistut külastades annab teile analüüsiküpsiste kasutamise kohta teavet teavitusriba või vastav aken ja viitab käesolevatele eraelu puutumatuse normidele.

Küpsistest loobumine võib piirata meie võrgulehistu toimivust.

GDPRi artikli 6 lõike 1 punktis f on toodud nende isikuandmete töötlemise õiguslik alus, mis kasutavad tehnilistel põhjustel vajalikke seansiküpsiseid.

GDPRi artikli 6 lõike 1 punktis a on toodud nende isikuandmete töötlemise õiguslik alus, mis kasutavad teisi küpsiseid vastavalt teie nõusolekule.

GDPRi artikli 6 lõike 1 punktis a on toodud nende isikuandmete töötlemise õiguslik alus, mis kasutavad teisi küpsiseid analüüsi eesmärgil juhul, kui kasutaja on andnud oma nõusoleku. Küpsiste kehtivusaeg on 2 aastat.

Kasutame küpsiseid, mida on vaja tehnilistel põhjustel, näiteks seansiküpsiseid sisselogimisseansside haldamiseks ja turvalisuse tagamiseks.

Kasutame aeg-ajalt ka küpsiseid, mis pole vajalikud tehnilistel põhjustel. Need on analüüsiküpsised.

Analüüsiküpsiseid kasutatakse meie võrgulehistu ja selle sisu paremaks muutmiseks. Analüüsiküpsised võimaldavad meil õppida, kuidas võrgulehistut kasutatakse, võimaldades meil võrgulehistut optimeerida pidevalt (alljärgneval moel).

3. Google Analytics

Teie kasutuskäitumise salvestamiseks ja hindamiseks kasutame Google Inc. („Google”) poolt pakutavat võrguanalüüsi teenust Google Analytics.  Google Analytics kasutab küpsiseid. Küpsise poolt loodav teave selle kohta, kuidas te meie võrgulehistut kasutate, edastatakse tavaliselt ühele Google’i serverile USAs ja varundatakse seal. Teie IP-aadress muudetakse enne säilitamist nimetuks. Seda nimetuks muutmist teostab Google Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga liitunud riikides. Täielik IP-aadress saadetakse USA-s asuvasse Google’i serverisse ja lühendatakse seal üksnes erandjuhtudel. Sel eesmärgil laiendati meie võrgulehistule Google Analytics koodiga „anonymizeIp”.

Google kasutab ülaltoodud teavet andmetöötluse raames, aidates meil hinnata võrgulehistu kasutamist teie poolt, koostada aruandeid võrgulehistul toimuva kohta ja pakkuda meile muid võrgulehistu ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi osana teie lehitseja poolt edastatavat IP-aadressi ei ühendata teiste Google’i andmetega.

Meil on lubatud kasutada küpsiseid üksnes siis, kui annate küpsiste töötlemiseks ja säilitamiseks oma nõusoleku.

Google Analyticsi teenusetingimuste kohta leiate lisateavet aadressilhttps://www.google.com/analytics/terms/de.html, Google’i andmekaitse kohta leiate teavet aadressil https://www.google.de/intl/de/policies/.

Selleks, et parandada oma võrgulehistu kasutust, luua uusi võrgulehistuid ja võimaluse korral parandada meie ettevõtte tuluvõimalusi, teostame selle töötlemisega oma seaduslikke huve oma reklaamialaste jõupingutuste ja nende kavandamise, kujundamise ja haldamise kui sellise edukuse kindlaks määramisel. Samuti saame nii teha järeldusi sellest, kes meie võrgulehistule pääsevad ja kuidas nad lehistut kasutavad, et teha kindlaks kohandamise vajadused.

Töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPRi artikli 6 lõike 1 punktid a kuni f.

4. Sotsiaalmeedia

FRITZ-KOLA kasutab sotsiaalmeediat oma võrgus toimuva reklaamitegevuse osana staatiliste linkide vormis sellistel sotsiaalmeedia võrgulehistuil nagu Facebook, Twitter ja Instagram. Meie võrgulehistu paremal külgribal asuvad staatilised lingid meie sotsiaalmeedia lehtedele Facebookis, Twitteris ja Instagramis. Neil on staatiliste linkidega seotud nuppude kuju. Vastaval nupul klõpsamine viib teid meie lehele vastavas sotsiaalmeediavõrgus. Nii tehes ei jagata vastavale sotsiaalmeedia lehele mingit sisu ega edastata isikuandmeid.

5. Isikuandmete vastuvõtjad

Edastame isikuandmeid kolmandatele osalistele üksnes siis, kui see on vajalik lepingu täitmiseks või tehnilisel vajadusel, näiteks nende andmete kogumiseks kasutaja kohta, mis on vajalikud teenuse kasutamise võimaldamiseks kasutajaile või arvete saatmiseks.

Isikuandmed edastatakse järgmistele vastuvõtjatele:

a. Isikuandmete vastuvõtjad on ettevõtted, kellega on sõlmitud andmetöötluse leping:

b. Kolmandad osapooled GDPRi tähenduses on näiteks ettevõtted (teenusepakkujad, reklaamipartnerid ja need, kes kasutavad kolmandate osaliste küpsiseid), kellega ei ole sõlmitud andmetöötluslepingut.

Teie andmeid ei edastata ühelegi teisele vastuvõtjale, välja arvatud juhul, kui olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku. See menetlus on lubatud GDPRi artikli 6 punktide a ja f alusel.

C. Andmesubjektide õigused

Andmesubjektina on teil järgmised õigused.

Kui soovite kasutada mõnd oma õigust, palun võtke meiega ühendust vastutava töötlejana, kasutades eespool nimetatud kontaktteavet. Teete meil oma taotluse töötlemise lihtsamaks, kui esitate tõendi oma isiku kohta, nii et saaksime teie päringu määrata kindlale andmesubjektile. Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust.

Andmesubjekti õigus tutvuda isikuandmetega

Vastavalt GDPRi artiklile 15 on teil õigus nõuda kinnitust selle kohta, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse või mitte. Sel juhul on teil õigus tutvuda nende isikuandmete ja muu teabega, millele on osutatud GDPRi artiklis 15.

Parandamise õigus

Vastavalt GDPRi artiklile 16 on teil õigus põhjendamatu viivituseta saada meie poolt parandatud endaga seotud ebatäpsed isikuandmed. Arvestades töötlemise eesmärke, on teil õigus täiendada ka mittetäielikke isikuandmeid, sealhulgas täiendava avalduse esitamise teel.

Õigus saada kustutatud

Teil on õigus põhjendamatu viivituseta saada meie poolt kustutatud endaga seotud isikuandmed. Oleme kohustatud kustutama isikuandmeid põhjendamatu viivituseta tingimusel, et GDPRi artikli 17 vastavad nõuded on täidetud. Lisateavet leiate GDPRi artiklist 17.

Õigus töötlemise piiramisele

Vastavalt GDPRi artiklile 18 on teil õigus teatud tingimustel saada meie poolt töötlemise piirang.

Õigus esitada vastuväiteid

Vastavalt GDPRi artiklile 21 on teil õigus oma erilise olukorraga seotud põhjustel esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, mis põhineb artikli 6 lõike 1 punktil e või f, sh nende sätete põhjal profiilide koostamise kohta.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Vastavalt GDPRi artiklile 77 on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. See õigus kehtib täpsemalt teie alalise elukoha liikmesriigis, töökohas või väidetava rikkumise kohas, kui arvate, et teiega seotud isikuandmete töötlemine rikub GDPRi.

Isikuandmete tingimused

Teil ei ole juriidilist kohustust esitada isikuandmeid.

Palun kontrollige korrapäraselt andmekaitse sätteid muudatuste suhtes.